ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » ЗНО


Репетитор (Як навчитися грамотно писати). Навчальний посібник з української мови


Назва: Репетитор (Як навчитися грамотно писати). Навчальний посібник з української мови​
Автор: Ковтюх С.Л.
Видавництво: Київ, Професіонал
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 592
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.5 mb
Мова: українська
Зміст
Вступні зауваження
Як самостійно користуватися посібником .......................................8
Схема аналізу помилок, допущених у диктанті ............................11
Методика проведення диктанту .....................................................12
Критерії оцінювання диктантів у школі та вищих навчальних
закладах ............................................................................................13
Література ...................................................................................................20
Словники .....................................................................................................20
Загальна частина ........................................................................................23
§ 1. Фонетика. Фонетична транскрипція. Правила складоподілу ......23
§ 2. Орфоепія ...........................................................................................33
§ 3. Графіка. Алфавіт ..............................................................................41
§ 4. Орфографія. Принципи української орфографії ...........................46
Послідовність орфографічного розбору слова ..............................52
Орфографічний аналіз речення (тексту) ........................................53
§ 5. Чергування та правопис голосних..................................................57
§ 6. Правопис ненаголошених голосних [е] та [и] ...............................62
§ 7. Правопис ненаголошеного [о] ........................................................73
§ 8. Розрізнення [и] та [і] ........................................................................74
§ 9. Розрізнення [а] та [о] .......................................................................79
§ 10. Прикметникові суфікси -ов-, -ев- (-єв) ...........................................80
§ 11. Чергування приголосних .................................................................83
§ 12. Правопис приголосних ....................................................................88
§ 13. Уподібнення приголосних ...............................................................89
§ 14. Зміни приголосних при словотворенні ..........................................94
§ 15. Спрощення в групах приголосних ...............................................102
§ 16. Уживання м’якого знака ................................................................106
§ 17. Уживання апострофа .....................................................................113
§ 18. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних
звуків ...............................................................................................117
§ 19. Уживання великої букви ................................................................127
§ 20. Загальні правила написання складних слів. Правопис складних
іменників, прикметників та непоширених прикладок ...............152
§ 21. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень ......173
§ 22. Правила переносу ..........................................................................179
§ 23. Правопис слів іншомовного походження.
Українська латиниця ......................................................................185
§ 24. Передача слов’янських власних назв українською мовою ........196
§ 25. Правила милозвучності української мови ...................................210
§ 26. Морфологія. Особливості відмінювання іменників ...................227
§ 27. Чоловічі та жіночі імена по батькові ............................................266
§ 28. Творення ступенів порівняння та особливості відмінювання
прикметників ..................................................................................268
§ 29. Відмінювання числівників ............................................................275
§ 30. Зв’язок числівників з іменниками ................................................285
Таблиця узгодження числівників з іменниками ..........................291
§ 31. Написання числівників і відчислівникових слів .........................294
§ 32. Особливості відмінювання та правопису займенників ..............298
§ 33. Правопис дієслів ............................................................................306
§ 34. Дієприкметник і форми на -но, -то...............................................317
§ 35. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова ..........................325
§ 36. Правопис прислівників .................................................................328
§ 37. Правопис та особливості вживання прийменників ....................339
§ 38. Правопис сполучників ...................................................................344
§ 39. Написання часток ..........................................................................351
§ 40. Правопис часток не та ні ...............................................................355
§ 41. Написання вигуків та звуконаслідувальних слів ........................365
§ 42. Пунктуація. Розділові знаки в кінці речення ...............................371
Схема пунктуаційного аналізу речення .......................................380
§ 43. Узгодження підмета з присудком .................................................387
§ 44. Тире між підметом і присудком ....................................................396
§ 45. Тире на місці пропущеного члена речення та між різними
членами речення ............................................................................402
§ 46. Розділові знаки при однорідних членах речення ........................405
§ 47. Розділові знаки при відокремлених членах речення ..................427
§ 48. Розділові знаки при уточнювальних членах речення .................446
§ 49. Розділові знаки при словах, граматично не зв’язаних
із членами речення .........................................................................450
§ 50. Розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче .......................473
§ 51. Складне речення. Розділові знаки в складносурядному
реченні ............................................................................................485
§ 52. Розділові знаки в складнопідрядному реченні ............................489
§ 53. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні ........496
§ 54. Складні синтаксичні конструкції. Період ....................................505
§ 55. Розділові знаки при прямій мові та діалозі .................................511
§ 56. Заміна прямої мови непрямою .....................................................522
§ 57. Розділові знаки при цитатах та виразах і словах,
узятих із чужого словника чи вжитих в іронічному
або іншому значенні ......................................................................527
§ 58. Орфографічно-пунктуаційний аналіз речення (тексту) .............539
Підсумкові завдання на повторення .......................................................547
Словник написання прикметників разом, окремо, через дефіс ...........561
Тексти диктантів ......................................................................................566
1. Мові — державний захист ............................................................566
2. На олтар нашої пам’яті ..................................................................567
3. Живи, Україно! ...............................................................................568
4. Українська душа .............................................................................569
5. У пошуках істини ...........................................................................570
6. На схід сонця ..................................................................................571
7. Тайга ................................................................................................571
8. Стан невагомості ............................................................................572
9. Мелодії літнього поля ....................................................................573
10. Україна ............................................................................................574
11. Материнська рідна мова ................................................................575
12. Візит до Праги ................................................................................575
13. Ведмідь-гора ...................................................................................576
14. Горо́́́д ...............................................................................................577
15. Гроза ................................................................................................578
16. Славні зими ....................................................................................579
17. Каштани ..........................................................................................580
18. Весняний ліс ...................................................................................581
19. Спогад далекої юності ...................................................................581
20. Київ..................................................................................................582
21. До вчителя ......................................................................................583
22. Учитель словесності ......................................................................584
23. Десять Не Можна ...........................................................................585
24. Гіперздібності і «пасинки школи» ...............................................586
25. Ділом на діло ..................................................................................587
26. Наймогутніший оберіг нашого народу ........................................588
27. Колір мовиф
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті