ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » ЗНО


Розвиток зв’язного мовлення: написання твору-роздуму. Підготовка до ЗНО-2013


Назва: Розвиток зв’язного мовлення: написання твору-роздуму
Автор: О. О. Косогова, Л. Г. Муковоз
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 155
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.23 Mb
Мова: українська

Навчальний посібник містить методичні коментарі, практичні завдання, матеріали для створення творів-роздумів різної тематики та низку зразків. Наведено вимоги до написання власного висловлення, тестові завдання для самоперевірки, календарно-тематичне планування спецкурсу «Робота над твором-роздумом». Для вчителів української мови, літератури, світової літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

Змicт українською мовою
Передмова 6
Нормативні документи 10
Вимоги до написання власного висловлювання. Література для підготовки до складання тесту. Оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю 10
Інформація з сайту Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (фрагмент) 10
Що таке роздум. Види роздумів. Будова твору-роздуму 18
Методичний коментар 18
Практичні завдання 20
Матеріал для створення твору-роздуму про книгу 22
Зразок твору 25
Вимоги до власного висловлювання 27
Методичний коментар 27
Практичні завдання 28
Матеріал для створення твору-роздуму про патріотизм 30
Зразок твору 33
Епіграф 35
Методичний коментар 35
Практичні завдання 36
Матеріал для створення твору-роздуму про моральні якості людини 38
Зразок твору 39
Мовні кліше твору-роздуму 42
Методичний коментар 42
Практичні завдання 44
Матеріали для створення твору-роздуму про особистість 45
Зразок твору 46
Текст 48
Методичний коментар 48
Практичні завдання 49
Матеріал для створення твору-роздуму про людину і гроші 52
Зразок твору 53
Мовні засоби міжфразового зв’язку 55
Методичний коментар 55
Практичні завдання 56
Матеріал для створення твору-роздуму про хліб 57
Зразок твору 59
Поділ тексту на абзаци 61
Методичний коментар 61
Практичні завдання 62
Матеріал для створення твору-роздуму про рідну мову 64
Зразок твору 66
Цитування і непряма мова в творі-роздумі 69
Методичний коментар 69
Практичні завдання 70
Матеріал для створення твору-роздуму про війну 71
Зразок твору 72
Способи вираження порівняння та зіставлення. Застосування синонімів у творі-роздумі 75
Методичний коментар 75
Практичні завдання 78
Матеріал для створення твору-роздуму про батьків та дітей 78
Зразок твору 79
Класифікація помилок у власному висловлюванні. Лексичні помилки 82
Методичний коментар 82
Практичні завдання 83
Матеріал для створення твору-роздуму про природу 85
Зразок твору 86
Класифікація помилок у власному висловлюванні. Граматичні помилки (морфологічні) 89
Методичний коментар 89
Практичні завдання 90
Матеріал для створення твору-роздуму про мову як душу нації 91
Зразок твору 92
Класифікація помилок у власному висловлюванні. Граматичні помилки (синтаксичні) 95
Методичний коментар 95
Практичні завдання 96
Матеріал для створення твору-роздуму про щастя 98
Зразок твору 98
Класифікація помилок у власному висловлюванні. Стилістичні помилки. Помилки в змісті 101
Методичний коментар 101
Практичні завдання 102
Матеріали для створення твору-роздуму про час 103
Зразок твору 104
Фігури мови. Фігура думки 107
Методичний коментар 107
Практичні завдання 109
Матеріал для створення твору-роздуму про освіту 110
Зразок твору 110
Фігури мови. Фігура слова 114
Методичний коментар 114
Практичні завдання 115
Матеріал для створення твору-роздуму про смаки 116
Зразок твору 117
Фігури слова. Тропи 119
Методичний коментар 119
Практичні завдання 120
Матеріал для створення твору-роздуму про здоров’я людини 121
Зразок твору 122
Етапи роботи над створенням власного висловлювання (написання роботи на чернетці, редагування тексту, переписування) 124
Методичний коментар 124
Практичні завдання 126
Матеріал для створення твору-розуму про працю як внутрішню потребу людини 127
Зразок твору 128
Підсумкове заняття. Тестові завдання для самоперевірки 131
Література 141
Додатки 144
Календарно-тематичне планування спецкурсу «Робота над твором-роздумом» 144
Мамай-козак 149
Маруся Чурай 150
Роксолана 151
Шевченко Тарас 152
Фата Моргана 154
Цікаво знати 154
Щоденник Тані Савічевої 155
Післямова 156

Содержание на русском языке
Предисловие 6
Нормативные документы 10
Требования к написанию собственного высказывания. Литература для подготовки к сдаче теста. Оценивания задания с развернутым ответом 10
Информация с сайта Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины (фрагмент) 10
Что такое размышление. Виды размышлений. Строение сочинения-размышления 18
Методический комментарий 18
Практические задания 20
Материал для создания произведения-размышления о книге 22
Образец произведений 25
Требования к собственному высказыванию 27
Методический комментарий 27
Практические задания 28
Материал для создания произведения-размышления о патриотизме 30
Образец произведения 33
Эпиграф 35
Методический комментарий 35
Практические Задания 36
Материал для создания произведения-размышления о моральных качествах человека 38
Образец произведения 39
Речевые клише сочинения-размышления 42
Методический комментарий 42
Практические Задания 44
Материалы для создания произведения-размышления о личности 45
Образец произведения 46
Текст 48
Методический комментарий 48
Практические задания 49
Материал для создания произведения-размышления о человеке и деньгах 52
Образец произведения 53
Языковые средства межфразовой связи 55
Методический комментарий 55
Практические Задания 56
Материал для создания произведения-размышления о хлебе 57
Образец произведения 59
Разделение текста на абзацы 61
Методический комментарий 61
Практические задания 62
Материал для создания произведения-размышления о родном языке 64
Образец произведения 66
Цитирование и косвенная речь в произведении-раздумье 69
Методический комментарий 69
Практические задания 70
Материал для создания произведения-размышления о войне 71
Образец произведения 72
Способы выражения сравнения и сопоставления. Применение синонимов в сочинении-размышлении 75
Методический комментарий 75
Практические задания 78
Материал для создания произведения-размышления о родителях и детях 78
Образец произведения 79
Классификация ошибок в собственном высказывании. Лексические ошибки 82
Методический комментарий 82
Практические задания 83
Материал для создания произведения-размышления о природе 85
Образец произведения 86
Классификация ошибок в собственном высказывании. Грамматические ошибки (морфологические) 89
Методический комментарий 89
Практические задания 90
Материал для создания произведения-размышления о языке как душе нации 91
Образец произведения 92
Классификация ошибок в собственном высказывании. Грамматические ошибки (синтаксические) 95
Методический комментарий 95
Практические задания 96
Материал для создания произведения-размышления о счастье 98
Образец произведения 98
Классификация ошибок в собственном высказывании. Стилистические ошибки. Ошибки в содержании 101
Методический комментарий 101
Практические задания 102
Материалы для создания произведения-размышления о времени 103
Образец произведения 104
Фигуры речи. Фигура мысли 107
Методический комментарий 107
Практические задания 109
Материал для создания произведения-размышления об образовании 110
Образец произведения 110
Фигуры речи. Фигура слова 114
Методический комментарий 114
Практические задания 115
Материал для создания произведения-размышления о вкусах 116
Образец произведения 117
Фигуры слова. Тропы 119
Методический комментарий 119
Практические задания 120
Материал для создания произведения-размышления о здоровье человека 121
Образец произведения 122
Этапы работы над созданием собственного высказывания (написание работы на черновике, редактирование текста, переписывание) 124
Методический комментарий 124
Практические задания 126
Материал для создания произведения-размышления о труде как внутренней потребности человека 127
Образец произведения 128
Итоговое занятие. Тестовые задания для самопроверки 131
Литература 141
Дополнения 144
Календарно-тематическое планирование спецкурса «Работа над сочинением-размышлением» 144
Мамай-казак 149
Маруся Чурай 150
Роксолана 151
Шевченко Тарас 152
Фата Моргана 154
Интересно знать 154
Дневник Тани Савичевой 155
Послесловие 156
Всього коментарів: 1
наталя пише: | 23.11.2014 | 12:22:45 ( E-mail ) #1 Спам
Аватар відсутній Все подобаэться
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 15
    Гостей: 15
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті