ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Правознавство


Правознавство. Практичний курс. Дидактичні матеріали


Назва: Дидактичні матеріали з правознавства. Практичний курс.
Автор: Бизбиз Т. О.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.36 Mb
Мова: українська

У посібнику представлені дидактичні матеріали до практичного курсу правознавства для 9 класу за програмою 12-річної школи. У пригоді учителям також стануть календарне планування курсу й словник юридичних термінів.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Змicт українською мовою
Календарно-тематичне планування курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас 5
Система уроків
Урок 1. Мета, завдання, особливості курсу 18
Розділ 1. Правила і закони В суспільстві й твоєму житті
Урок 2 Що таке правила та як вони виникають 20
Урок 3 Що таке закон 22
Урок 4 Правомірна поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність 25
Урок 5 Правопорушення та юридична відповідальність 26
Урок 6 Що таке Конституція 29
Урок 7 Тематичне оцінювання за темою «Правила та закони в суспільстві й твоєму житті» 31
Розділ 2. Ти — людина, значить, маєш права
Урок 8 Що таке права та свободи людини 34
Урок 9 Що означає бути громадянином держави 36
Урок 10 Конституційні права і свободи людини і громадянина 39
Урок 11 Право на освіту в Україні 41
Урок 12 Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави 45
Урок 13 Тематичне оцінювання за темою «Ти — людина, значить, маєш права» 50
Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини
Урок 14 Що таке право власності 52
Урок 15 Цивільно-правові договори 56
Урок 16 Захист особистих немайнових і майнових прав 61
Урок 17 Як успадкувати майно 63
Уроки 18-19 Споживачі та їхні права. Захист прав споживачів 66
Розділ 4. Закони в житті твоєї сім’ї
Урок 20 Сім’я та шлюб 68
Уроки 21-22 Взаємні права та обов’язки батків та дітей.Як держава захищає права дітей 71
Розділ 5. Твої права у трудових відносинах
Урок 23 Право на працю в Україні 74
Урок 24 Трудовий договір 78
Урок 25 Як закон регулює права неповнолітніх 78
Урок 26 Тематичне оцінювання за темами «Закони в житті твоєї сім’ї» і «Твої права у трудових відносинах» 80
Розділ 6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві
Урок 27 Які правопорушення називаються адміністративними 83
Уроки 28-29 Що таке злочин. Ознаки, види та склад злочинів 85
Урок 30 Що таке кримінальна відповідальність та кримінальне покарання ?87
Урок 31 Правоохоронні органи України 91
Урок 32 Кримінальний процес та його учасники 93
Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій
Урок 33 Світ юридичних професій 95
Урок 34 Тематичне оцінювання за темами «Кримінальне та адміністративне право» та «Світ юридичних професій» 96
Додатки
Пам’ятка щодо аналізу правової інформації в газетних статтях 99
Пам’ятка щодо підготовки усної промови 99
Пам’ятка щодо написання есе 99
Пам’ятка щодо написання реферату 99
Технологія «Попс-формула» 100
Словник юридичних термінів 100
Використані джерела
Література 110

Содержание на русском языке
Календарно-тематическое планирование курса
«Правоведение. Практический курс». 9 класс 5
Система уроков
Урок 1. Цель, задачи, особенности курса 18
Раздел 1. Правила и законы В обществе и твоей жизни
Урок 2 Что такое правила и как они возникают 20
Урок 3 Что такое закон 22
Урок 4 правомерное поведение. Правонарушения и юридическая ответственность 25
Урок 5 Правонарушения и юридическая ответственность 26
Урок 6 Что такое Конституция 29
Урок 7 Тематическое оценивание по теме «Правила и законы в обществе и твоей жизни» 31
Раздел 2. Ты - Человек, значит, имеешь права
Урок 8 Что такое права и свободы человека 34
Урок 9 Что означает быть гражданином государства 36
Урок 10 Конституционные права и свободы человека и гражданина 39
Урок 11 Право на образование в Украине 41
Урок 12 Как граждане участвуют в жизни демократического государства 45
Урок 13 Тематическое оценивание по теме «Ты - Человек, значит, имеешь права» 50
Раздел 3. Ты и гражданско-правовые отношения
Урок 14 Что такое право собственности 52
Урок 15 Гражданско-правовые договоры 56
Урок 16 Защита личных неимущественных и имущественных прав 61
Урок 17 Как унаследовать имущество 63
Уроки 18-19 Потребители и их права.Защита прав потребителей 66
Раздел 4. Законы в жизни твоей семьи
Урок 20 Семья и брак 68
Уроки 21-22 Взаимные права и обязанности родителей и детей. Как государство защищает права детей 71
Раздел 5. Твои права в трудовых отношениях
Урок 23 Право на труд в Украине 74
Урок 24 Трудовой договор 78
Урок 25 Как закон регулирует права несовершеннолетних ? 78
Урок 26 Тематическое оценивание по темам «Законы в жизни твоей семьи» и «Твои права в трудовых отношениях» 80
Раздел 6. Твои ориентиры в административном и уголовном праве
Урок 27 Какие правонарушения называются административными 83
Уроки 28-29 Что такое преступление. Признаки, виды и состав преступлений 85
Урок 30 Что такое уголовная ответственность и уголовное наказание 87
Урок 31 Правоохранительные органы Украины 91
Урок 32 Уголовный процесс и его участники 93
Раздел 7. Твое путешествие в мир юридических профессий
Урок 33 Мир юридических профессий 95
Урок 34 Тематическое оценивание по темам «Уголовное и административное право» и «Мир юридических профессий» 96
Дополнения
Памятка по анализу
правовая информация в газетных статьях 99
Памятка по подготовке устной речи 99
Памятка по написанию эссе 99
Памятка по написанию реферата 99
Технология «Попс-формула» 100
Словарь юридических терминов 100
Использованные источники
Литература 110
Интернет-ресурсы по правовой тематике 111
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 13
    Гостей: 13
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті