ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Українська мова


Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови


Назва: Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови
Автор: Федоренко В. Л.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 424
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.19 Mb
Мова: українська
 
Посібник складається зі 100 лінгвістичних ігор, ігрових приймов та завдань, які допоможуть учителеві української мови піднести ефективність уроку та якнайкраще сприяти комплексному розвиткові дитячої особистості. Для вчителів української мови та літератури, організаторів позакласної роботи, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.
 
Змicт українською мовою
Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів під час вивчення рідної мови 6
Анаграма 9
Антисуржик 9
Асиндетон 14
Атлас слів 21
Біг із бар’єрами 23
Брак слів 28
Буквопошук 30
Взаємовигідний обмін 34
Визбирувач 36
Від добрих сусідів 43
Вкраплення 52
В риму 55
Доміно 57
Дуель 59
Епітет 63
Епіфора 64
Єдинопочаток 65
Зайвина 67
Запитання 68
Знак рівності 81
Зроби з мухи слона 83
Ідентифікація слова 84
Ікс-кросворд 86
Камінь спотикання 92
Каталог помилок 102
Кліше 109
Комбінаторика 113
Консонантизм 114
Коріння 120
Крапка 124
Лайнворди 129
Лакуна 131
Латка на фразеологізм 134
Лінгвістична палеонтологія 136
Лінгвістичне лото 138
Лінгвістичний нонстоп 141
Лінгвістичний феєрверк 147
Лінгводвобій 151
Лінгвоестафета 154
Лінгвоживопис 159
Лінгвокоманда 162
Лінгвопоези 170
Літературний редактор 173
Лови помилку 176
Логогрифи 177
Метаграма 179
Мнемонічна формула 183
Мовне протиборство 184
Мовний аукціон 186
Мовний ланцюг 187
Мовні обрахунки 189
Мовознай 194
Нескінченність 197
Нитка 200
Нотослів’я 201
Паралелі 203
Паремійна плутанина 204
Пастка 207
Перекладач 212
Перифраз 214
Плетиво словес 215
Плюс завдання 216
Поетична синонімія 221
Поле чудес 224
Поліглот 225
Правописна подорож 227
Правописна селекція 228
Правописний тоталізатор 235
Препарування тексту 237
Принцип Попелюшки 239
Пунктуаційна тотожність 243
Ребуси 250
Резюме 252
Рекламний ролик 265
Решето 267
Сейф мовних знань 270
Синтаксичний дистих 274
Синтез наук 276
Синхронний переклад 284
Складня 284
Скульптор словосполучень 288
Слідами власних помилок 290
Словникарське дзеркало 294
Словникарський аукціон 295
Словопіраміда 296
Словотвірне вікно 299
Сходження до Мовного Ідеалу 299
Тавтограма 308
Театр етикету «Здоровенькі були!» 309
Тезаурус 361
Текстуальний шарварок 362
Тендер 366
Тотальна синонімізація 372
Трансформації 376
Тріада тетрад 384
Увага до мови 391
Фразеологічна реконструкція 405
Цар-буква 414
Числословоребус 415
Шарада 419
Додатки 421
 
Содержание на русском языке
Лингвистические игры как средство стимулирования мотивации и интереса учащихся при изучении родного языка 6
Анаграмма 9
Антисуржик 9
Асиндетон 14
Атлас слов 21
Бег с барьерами 23
Недостаток слов 28
Буквопоиск 30
Взаимовыгодный обмен 34
Собиратель 36
От добрых соседей 43
Вкрапления 52
В рифму 55
Домино 57
Дуэль 59
Эпитет 63
Эпифора 64
Единоначало 65
Лишнее 67
Вопрос 68
Знак равенства 81
Сделай из мухи слона 83
Идентификация слова 84
Икс-кроссворд 86
Камень преткновения 92
Каталог ошибок 102
Клише 109
Комбинаторика 113
Консонантизм 114
Корни 120
Точка 124
Лайнворды 129
Лакуна 131
Заплата на фразеологизм 134
Лингвистическая палеонтология 136
Лингвистическое лото 138
Лингвистический нонстоп 141
Лингвистический фейерверк 147
Лингводвобой 151
Лингвоестафета 154
Лингвоживопись 159
Лингвокоманда 162
Лингвопоезы 170
Литературный редактор 173
Лови ошибку 176
Логогрифы 177
Метаграма 179
Мнемоническая формула 183
Языковое противоборство 184
Языковой аукцион 186
Языковая цепь 187
Языковые расчеты 189
Мовознай 194
Бесконечность 197
Нить 200
Нотословья 201
Параллели 203
Путаница 204
Ловушка 207
Переводчик 212
Перифраз 214
Плетение словес 215
Плюс задача 216
Поэтическая синонимия 221
Поле чудес 224
Полиглот 225
Правописанию путешествие 227
Правописанию селекция 228
Правописание тотализатор 235
Препарирование текста 237
Принцип Золушки 239
Пунктуационная тождество 243
Ребусы 250
Резюме 252
Рекламный ролик 265
Решето 267
Сейф языковых знаний 270
Синтаксический дистих 274
Синтез наук 276
Синхронный перевод 284
Складня 284
Скульптор словосочетаний 288
Следами ошибок 290
Словарное зеркало 294
Словарный аукцион 295
Словопирамида 296
Словообразовательное окно 299
Восхождение к Вещательному Идеалу 299
Тавтограма 308
Театр этикета «Будьте здоровы!» 309
Тезаурус 361
Текстуальная суматоха 362
Тендер 366
Тотальная синонимизация 372
Трансформации 376
Триада тетрадь 384
Внимание к языку 391
Фразеологическая реконструкция 405
Царь-буква 414
Числословоребус 415
Шарада 419
Дополнения 421
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті