ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Читати онлайн » Інше » Документи [Додати статтю]

Статут Учнівського самоврядування


Додаток 1

Статут Учнівського самоврядування


Прийнятий 14 вересня 2004 р.

Статут Учнівського самоврядування загальноос­вітньої школи І-ПІ ступенів імені Олега Кошового міста Ржищева

Правління Учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини — учня та гідних умов її життя, піклую-чись про зміцнення Учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демокра­тію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, ни­нішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут — основний закон Учнівського само­врядування загальноосвітньої школи.

Розділ І Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добро­вільним об'єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організа­цією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах парт­нерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське само­врядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття б. Учнівське самоврядування сприяє ви­вченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує за­конодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Стаття 7. Символами Учнівського самовряду­вання загальноосвітньої школи І-Ш ступенів імені Олега Кошового міста Ржищева є прапор Учнів­ського самоврядування, герб Учнівського само­врядування і гімн Учнівського самоврядування.

Розділ II Права, свободи та обов'язки

Стаття 8. Усі учні школи є рівними у своїй гід­ності та правах.

Стаття 9. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не по­винно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати .. .трава, ображати честь і гідність.

Стаття 10. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи сло­ва, що принижують честь, гідність іншої людини.


Стаття 11. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по­рушуються права і свободи інших людей.

Стаття 12. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.

Учень зобов'язаний:

пройти курс навчання в школі;

подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;

дотримуватись норм та правил поведінки в школі.

Стаття 13. Учень має право, щоб-урок закінчу­вався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 14. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 15. Кожен учень має право вільно збира­ти, зберігати, використовувати та поширювати ін­формацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи пра­цює в школі.

Стаття 16. Кожен учень має право обирати про­філь навчання, факультативи та додаткові занят­тя, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.

Стаття 17. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.

Стаття 18. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи.

Стаття 19. Кожен має право володіти, корис­туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді­яльності.

Стаття 20. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського са­моврядування ніколи.

Стаття 21. Не допускається збирання, зберіган­ня, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 22. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 23. Кожен учень школи має право бра­ти участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.


Наше видання можна передплатити з будь-якого місяця у будь-якому відділенні зв'язку України                                             -103-

Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Реєстрація | Вхід ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 4
    Гостей: 4
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті