ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Читати онлайн » Інше » Документи [Додати статтю]

Зразок. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації


Рецензія
на  автореферат  кандидатської дисертації  Бабіної  Р. Д.
«Господарсько-біологічна оцінка сортів і селекційних форм груші в умовах передгірської зони Криму»
У підвищенні продуктивності плодових насаджень багато важать агрохімічні та ґрунтово-кліматичні умови, але поряд з цим провідна, а часто й вирішальна роль належить сор­ту. Висока пластичність і адаптованість селекційних форм і сортів груші до конкретних регіонів дозволяє постійно вдоско­налювати і поліпшувати наявний сортимент цієї породи як за рахунок сортів з різними строками достигання, так і за ра­хунок тих, що мають конкретні технологічні застосування.
Зважаючи на це, розглянуті в авторефераті Бабіної Р. Д. питання господарсько-біологічної оцінки сортів і селекційних сортів груші підтверджують актуальність і практичну зна­чимість обраної теми.
На наш погляд, цінним у праці автора є ґрунтовність та всебічність досліджень, що дозволило зробити конкретні висновки щодо впровадження у виробництво Криму сортів і селекційних форм груші.
Характерно, що ряд досліджень автора з сортовивчення і добору запилювачів збігаються з нашими науковими роз­робками, які було проведено в Інституті садівництва УААН (зона Полісся).
На основі матеріалів, викладених в авторефераті, подано рекомендації виробництву.
На підставі зазначеного вище вважаємо, що представле­на дисертаційна робота має наукове і практичне значення, відповідає вимогам, які висуває ВАК України до кандидатсь­ких дисертацій, а її автор — Бабіна Р. Д. заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата - сільськогоспо­дарських наук.
Старший науковий співробітник відділу селекцій і сортовивчення Інституту садівництва УААН, кандидат с.-г. наук                               (підпис)                            М. В. Молиш
Підпис кандидата с.-г. наук
М. В. Матвієнко засвідчую
Учений секретар                                             (підпис)                               О. Ю. Єрмаков
 25.01.02
 Печатка
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Реєстрація | Вхід ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті