ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Читати онлайн » Інше » Різне [Додати статтю]

ДПА 11 клас Історія України. Відповіді 2014 рік


 V(1)1.Якими цифрами позначено області УРСР, утворені в 1940 р.?Г 2А 3В 4Г 5Г 6.У ніч із 25 на 26 квітня 1986. 7.ООН 8. Наслідки: покладено початок міжнародному визнанню УНР як незалежної держави;Україна вийшла з 1 Світової війни;Було відкрито шлях до отримання воєнної допомоги у боротьбі проти збройної агресії проти радянської Росії.9.  Спільне:укрупнення колгоспів;участь спеціалістів з УРСР в освоєнні цілинних і перелогових земель. Відмінне: 1 к.:колективізація у Західній Україні;відбудовчі процеси. 2к.:ліквідація МТС і передача техніки колгоспам;масове поширення посівів кукурудзи. 10. Згадане джерело є уривком з монографії Україна 1991-2007рр. сучасного історика Г.Касьянова,у якому розповідається про конституційну ніч-події впродовж 14 годин,які зумовили схвалення Конституції України 28 червня 1996.Прийняття К. в основному завершило тривалий державотворчий процес незалежної України.Історик з легкою часткою іронії,даючи оцінки ключовим особам,переповідає подію,яка мала історичну вагу. Найдраматичнішими,на думку історика, стали години,коли ухвалювали статті про національну символіку і статус Криму. Після протистояння між комуністами  і правими було досягнуто компромісу:Україна,будучи унітарною державою,отримала у своєму складі автономну республіку і здобула нарешті конституційне право на синьо-жовтий прапор і тризуб.  В уривку Касьянов називає процес ухвалення К. політичним кітчем,тим самим підкреслюючи,що героїчні зусилля депутатів не слід вважати такими. Уривок джерела дає змогу глибше зрозуміти ті процеси,які відбувалися у пол. житті незалежної Укр.,роль окремих діячів. 
      
V(2) 1. Доповніть твердження:Звільнення від німецьких та румунських окупантів територій України..В 2В 3Г 4Г 5Ж 6.Листопад 1976. 7. Декларація про державний суверенітет України(16 липня 1990) 8.Наслідки: руйнування селянської общини,частина селянства закріпила землю у приватну власність; через Селянський земельний банк було продано половину поміщицьких земель;поглиблення соціального розшарування селянства;міграція у східні райони Російської імперії близько мільйона укр.селян. 9.Спільне:низький рівень життя Відмінне: 1к.: існування безробіття 2к.:запровадження продовольчих карток; падіння професійного рівня робітників;висока текучість кадрів 10.Поданий документ є уривком спогадів одного із членів УЦР О.Гольденвейзера.У ньому розповідається про події в Києві в період з січня по березень 1918 р.(від проголошення IV Універсалу до повернення УЦР і вступу німецьких військ до міста.) Автор детально описує жахи артилерійського обстрілу міста більшовиками  впродовж 11 днів,першу більшовицьку окупацію міста впродовж 3 тижнів,а також вступ до міста німецьких військ і їх перші заходи. Мимоволі описане примушує читача порівняти ті влади,що змінили одна одну.У поданому уривку автор намагається дати оцінку діяльності УЦР,порівнюючи її  з першими кроками більшовиків.Пояснює причину поразки УЦР тим,що вона намагалась бути лівішою за більшовиків,щоб здобути прихильність народу. Описані події стали першим досвідом для киян,яким упродовж трьох років довелося пережити більш ніж десяток змін влади,відчути,що несла мешканцям міста нова більшовицька влада. Уривок дає більш глибоке розуміння тих подій.      
 
V(3) 1 У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували західноукраїнські...Б 2Б 3Г 4А 5Д 6.Серпень 1914-квітень 1915 7. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932р Про охорону майна державних колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної всасності. Сучасникики називали цю Постанову  законом про п'ять колосків. 8. -Прорахунки рядянського керівництва на чолі з Й.Сталіним:ігнорування,невчасне приведення військ у  стан бойової готовності,розташування військ,складів,аеродромів для ведення наступальної війни; - знищення у результаті репресій 1930-х років досвідченого командного складу Червоної Армії. 9.Спільне: пробудження інтересу до національної культури; повернення в українську культуру незаслужено забутих або репресованих імен;реформа системи освіти. Відмінне:1к.:антицерковна кампанія;розгортання науково-технічної революції. 2к.: вихід процесів у культурі з-під контролю держави;скорочення державних витрат на культуру;фактичне зведення нанівець системи цензури. 10. Згаданий документ є уривком спогадів Відродження нації(у трьох частинах) В.Винниченка,який був одним з ключових учасників подій. Спогади написано на початку 1920-х років і носять,за твердженням сучасних істориків,деяку тенденційність. Вин. був спочатку одним із заступників Голови УЦР,а згодом очолив перший          український уряд-Генеральний секретаріат. Від імені учасника уривок із док.оповідає стан і настрої напередодні проголошення І Універсалу(червень 1917р),ставлення Тимчас. уряду Росії до укр. руху. Автор емоційно оповідає про події з деякими детальними подробицями від свого імені-безпосередньо учасника. Хоча події,описані в уривку джерела,подають фрагментарно,вони чітко передають суспільні настрої. У фрагменті оповідається про негативну відповідь Тимчасового уряду на домаганні УЦР про надання автономії України,про перешкоди,які опинилися згуртуванню українства. Цей уривок дає змогу емоційно відчути і зрозуміти сприйняття тогочасним суспільством української справи.       

V(4)1.  Коли просування Україною військ Німеччини і Румунії В 2Б 3А 4Г 5Б  6. 23(10) червня 1917. 7. Українська хвиля(живий ланцюг між Києвом та Львовом) 21 січня 1990. 8.Наслідки: репресій зазнало 10% населення; придушено збройну боротьбу ОУН-УПА;-поліпшено систему охорони здоров'я і соціального забезпечення,українізація системи освіти. 9. Спільне:панування комуністичної ідеології.  Відмінне: 1к.: масові репресії 2к.:широка реабілітація незаконно засуджених. 10. Згаданий документ є уривком спогадів О.Севрюка-голови делегації УНР на переговорах у Брест-Литовську з країнами Четверного союзу взимку 1917-1918. Уривок документа оповідає про заключну фазу переговорів делегації УНР з цими країнами союзу,яка спричинила підписання мирного договору(9 лютого 1918) і ту роль,яку в них відіграв голова делегації УНР. Автор джерела оповідає про події з детальними  подробицями від свого імені-безпосереднього учасника.Зупиняється на тих перешкодах, які могли зірвати підписання миру. Своє ставлення до подій автор документа розкриває в останньому реченні уривка. Його переповнює гордість за підписання перших грамот нашої держави. Події,описані в документі,мали далекосяжні наслідки для УНР,їх неоднозначно оцінюють історики. Одні наголошують на їх позитивних наслідках для Укр.,що вийшла з Першої світової війни,стала рівноправним учасником міжнародних відносин,здобула визнання її кордонів,отримала допомогу в боротьбі з більшовицькою агресією.Інші акцентують увагу на сепаратному характері укладеного договору,що згодом негативно позначилося на міжнародному авторитеті Укр. в очах Антанти,що перемогли в Першій св. війні. Також слід зазначити,що,допомога у боротьбі з більшовицькою агресією обернулася німецько-австрійською окупацією Укр.,усуненням УЦР від влади і встановлення гетьманського режиму. Згаданий фрагмент джерела дає змогу відчути атмосферу переговорів,те,як сприймали їх учасники.       

V(5)1. У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих на карто-схемі укр.губерніях Б 2Б 3Г 4В 5Д 6.Вересень 1939. 7. В офіційних раднських документах відносини між радянськими республіками визначались як договірна федерація,а державний статус УРСР-як суверенна і незалежна. 8. Причини голодомору: -цілеспрямована політика партійно-державного апарату зі знищення укр. селянства,що спричинило лпір колективізації(геноцид укр. народу); надзвичайні хлібозаготівельні заходи партійно-державних органів 9. Спільне: декларування проведення аграрної реформи Відмінне: 1к.: запровадження 8-годинного робочого дня. 2к.:відновлення приватної власності. 10.Документ є уривком книги А.Кузнецова Бабин Яр.На основі побаченого,почутого,документів він відтворив у художній формі трагедію,що сталася у Києві наприкінці  вересня 1941 р,коли впродовж трьох днів у Бабиному Яру було знищено(за німецькими даними) 33 771 людину,переважно євреїв.Згодом ця трагедія стала символом трагедії європейства,символом Голокосту-планомірного та організованого знищення нацистами та їх посібниками  європейського населення.Загалом жертвами Голокосту стали 6 млн. євреїв.У цьому уривку Кузнєцов,використавши літературно-публіцистичну форму подання,наприкладі однієї родини показав весь трагізм здавалось безвихідної ситуації,коли тисячі любдей шли на неминучу смерть,сподіваючись і вірячи,що це не правда. Уривок джерела дає можливість глибше зрозуміти суть нацистського окупаційного режиму,їхніх планів з винищенням цілих народів.       

V(6) 1.Які території заштриховано на картосхемі? А 2В 3А 4Д 5Г 6.2004 р. 7. Микола Хвильовий(Фітільов) 8.Наслідки: знищення понад 200 тисяч міцних селянських господарств; голодомор 32-33-х років; занепад і хронічна криза сільського господарства; забезпечення ресурсами здійснення індустріалізації.  9. Спільне: повернення з таборів ув'язнених у ГАЛАГу. Відмінне: 1к.: голод;масова демолізація з лав армії;ліквідація одноосібного селянства в Західній Україні. 2к.: підвищення життєвого рівня населення;паспортизація селян;прискорена урбанізація. 10. Поданий документ є частиною спогадів дисидентки Михайлини Коцюбинської,де вона дає оцінку діяльності і творчості Івана Світличного,кий був головним організатором самвидаву українських дисидентів,митців,містком,що з'єднував творчу інтелігенцію різних регіонів України. Події,описані в джерелі,відбувалися у 1960-і роки. Саме тоді,після закриття Київського клубу творчої молоді(1960-1964 рр.),центр українського національного-мистецького життя перемістився до квартири Івана Світличного. У джерелі подано прізвища покоління українських митців,які увійшли в історію під назвою шістдесятники. Завдяки діяльності Світличного вдалось продовжити поступ української літератури і поезії,яка українську національну ідею-патріотизм-стала поєднувати з загальнолюдськими цінностями. Він відіграв важливу роль у творчості Василя Симоненка та інших видатних представників укр. культури 1960-х років. А його самвидавська діяльність створила справжню альтернативу офіційній літературі. Як наслідок,вся діяльність,сама лінія їх поведінки набували в контесті тієї доби гостро політичного забарвлення,перетворюючись у дисидентський рух. Із поданого уривка джерела стає зрозумілим,як прагнення до вільної творчості та сама  творчість може стати зброєю проти тоталітаризму.       

V(7) 1. Якою цифрою на картосхемі позначено область, що з’явилася на картах адміністративно-територіального устрою УРСР у 1954 р.? Г 2А 3Б 4Д 5А 6.1928р. 7. Таємний протокол до Пакту про ненапад між НІмеччиною та СРСР(Пакт Ріббентропа-Молотова) 8. Причини: втрата зовнішньої підтримки;відсутність боєздатної,регулярної армії;підривна діяльність радянської Росії. 9 Спільне:курс на колективізацію сільського господарства . Відмінне: 1к.: кризи хлібозаготівлі. 2к.:суцільна колективізації,ліквідація індивідуального селянського господарства. 10. Поданий уривок із джерела є частиною спогадів члена Спілки письменників України Івана  Цюпи про зустріч Першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста з провідними укр. радянськими письм.:Гончаром,Бажаном,Козаченком,НОвчиченком,БАшем,Збанацьким,ЗАрудним,Вороньком,Павличком,Коротичем,Смоличем,Цюпою,на якій партійний керівник долучився до критики роману О.Гончара Собор. Але тверда відповідь Гончара перевела розмову в інше русло, до проблем загальнонаціональних. Заговорили про Україну,виступаємо проти русифікації. Головну думку,яку намагався у спогадах довести Цюпа,міститься у словах П.Шелеста:Ось ми зараз сидимо з вами за єдиним столом,говоримо про такі речі,що коли б це було  у тридцять сьомому,то нас би усіх запроторили в тюрму. Документ додає ще одного штриха до розуміння радянської епохи,ролі П.Шелеста у процесах тієї доби.

V(8) 1. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі зон нацистської окупації України часів Другої світової війни В 2А 3А 4Г 5В 6.1921р. 7. Головна Українська Рада(ГУР). 8. Наслідки: національно-культурне відродження України,розгортання національно-визвольного руху; втрата комуністичною партією монополії на владу,формування багатопартійності; проголошення державного сувернітету,а згодом і незалежності України.9. Спільне:зростання добробуту населення;урбанізація. Відмінне:1к.: масове житлове будівництво;паспортизація селянства. 2к.:тотальний дефіцит. 10. Подане джерело є уривком зі спогадів письменника Бориса Антоненка-Давидовича, який був свідком показового судового процесу 1930 р. у справі Спілки визволення України(СВУ). Ця організація була вигадана радянськими каральними органами для дискредитації і розправи над діячами укр. науки і культури. За результатом процесу над СВУ,було репресовано 467 осіб,серед яких -Єфремов,Ніковський,Чеховський,Холодний,Івченко,про яких згадується в уривку. Самі спогади написано,ймовірно,значно пізніше тих подій,які описує автор. Свідок передає атмосферу і перебіг подій процесу. Пояснює,чому він опинився на процесі. Підмічає моменти,які свідчать про справжній характер дійства,що розгорталось перед його очима. Зокрема,епізоди про поведінку підсудного Петра Холодного,який відмовлявся визнавати провину,та про тістечка для підсудних. Намагається знайти раціональне пояснення поведінці суспільства і підсудних. Вказує,що кривити власним сумлінням стало нормою громадської поведінки радянської людини,щоб не стати об'єктом переслідування з боку каральних органів. Відмічає загальну атмосферу страху,що панувала у суспільстві. Уривок має цінність як джерело для розуміння подій 1930-х рр. Він допомагає зануритися в атмосферу того часу через особисте сприйняття автора.       

V(9) 1.Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України Б 2Г 3Б 4Г 5Б 6.1937р. 7. Пацифікація(умиротворення). 8.Причини:соціалістична політика;невирішеність аграрного питання;відсутність системи державного управління. 9. Спільне: діяльність дисидентів. Відмінне: 1к.:діяльність клубів творчої молоді; спроба організації опозиційних партій; 2к.:Ухвалення нової Конституції СРСР та УРСР. 10. Даний документ є спогадами селянина Андрія Григоровича Труха про те,як він на початку Першої світової війни у серпні-вересні 1914р. вступив до легіону Українських січових стрільців(УСС). Описуючи події,автор із захопленням оповідає про те піднесення,ке охопило українство Галичини у зв'язку із закликом Головної укр. ради утворити укр. добровольчий підрозділ для Війни за волю України! Уривок документа висвітлює організаційні заходи ГУР та Бойової управи зі створення підрозділу,всіляку підтримку громадськістю добровольців,про підготовку підрозділу до відправки на фронт,про першу стрілецьку пісню:Ой у лузі червона калина похилилася. Будучи безпосереднім учасником подій,А.Трух позитивно і з пафосом оповідає про пережите. Він намагається донести до читачів ту атмосферу загально патріотичного піднесення серед українців,що мало місце на початку Першої світової війни. Події,описані у джерелі,мали велике значення для подальшої долі України.Саме цим стрільцям довелося у наступні роки пройти криваві битви Першої світової війни. Події,описані у джерелі,мали велике значення для подальшої долі України. Саме цим стрільцям довелося у наступні роки пройти криваві битви 1 св.війни,набути бойового досвіду,і коли впали Російська і Австро-Угорська імперії,стати основною армії УНР та ЗУНР. Саме стрільці були найкращими підрозділами,які винесли на собі весь тягар Визвольних змагань. І хоча вибороти незаліжність Укр. не вдалося,саме колишні стрільці склали кістяк тих,хто продовжив боротьбу за незалежність України. Завдяки джерелу стає більш зрозумілим ставлення українства Східної Галичини до 1 св.війни.,те,наскільки справедливим є твердження,що Галичина була Українським П'ємонтом. Викликають захоплення ті дії українців,які заради волі Батьківщини готові були пожертвувати своїм життям.       


V(10) 1. Територію якого державного утворення заштриховано на карто-схемі? В 2Б 3А 4Г 5В 6. 1923-1933р. 7.Українську робітничу-селянську спілку(УРСС). 8. Наслідки: винищення покоління митців,що було покликане до життя Українською революцією,Визвольними змаганнями та українізацією; винищення старої української інтелігенції;утвердження сталінського тоталітарного режиму. 9. Спільне: формування соціального прошарку-колгоспного селянства. Відмінне: 1к.: соціальне розшарування селян за майновим становищем(куркулі,середняки,батраки) 2к.:стрімке падіння життєвого рівня;розкуркулення значної частини селянства. 10. Згаданий документ є  уривком зі спогадів одного з учасників Битви за Дніпро (1943)-Володимира Хільчевського,написані після війни. Мобілізований до Червоної армії восени 1943р.,він від свого імені оповідає про ті трагічні події на Букринському і Лютізькому плацдармах. Опинившись серед не муштрованих бійців(в історичній та публіцистичній літературі їх ще називають сірими піджаками,чорними свитками тощо),був кинутий разом зі своїм підрозділом на Лютізький плацдарм,де впродовж 40 днів точилися кровопролитні бої за утримання цього клаптика правого берега Дніпра. Автор документа акцентує увагу на героїзмі й нелюдських зусиллях бійців,які змогли забезпечити визволення столиці України від нацистських загарбників 6 листопада 1943р.,вказує на трагізм ситуації для поранених бійців,порівнює напруженість боїв з подіями оборони Сталінграда. Автор, показує  якою ціною здобували перемогу над ворогом,розкриває ставлення сталінського режиму до громадян,які опинилися під нацистською окупацією. Уривок дає змогу емоційно відчути і зрозуміти ту ціну,ку заплатив народ за перемогу над нацизмом.       

V(11) 1. Які воєнні події Першої світової війни передували встановленню лінії фронту, позначеної на картосхемі? А 2В 3В 4Г 5Д 6.1991 р. 7. Операція Вісла. 8. Причини: цілеспрямована політика партійно-державного апарату зі знищенням укр. селянства,що чинило опір колективізації(геноцид українського народу); надзвичайні хлібозаготівельні заходи партійно-державних органів. 9. Спільне:переважаючий розвиток важкої промисловості та енергетики;Відмінне:1к.: відбудова зруйнованих у роки війни промислових об'єктів. 2к.:увага до розвитку легкої промисловості. 10. Поданий уривок із документа є спогадами поетеси Ірини Жиленко, яка була свідком і учасницею подій,що мали місце в Києві 4 вересня 1965 р. в кінотеатрі Україна під час примєри фільму Тіні забутих предків режисера С.Параджанова Уривок із документу,крім оповіді про акцію протесту,організовану Іваном Дзюбою і Василем Стусом,дає інформацію про подальші репресії проти українських дисидентів і роздуми про те,що означає бути сміливим в умовах панування тоталітарної системи. Спогади І.Жиленко містить цікаві деталі подій у кінотеатрі Україна,що дають можливість зрозуміти поведінку глядачів і організаторів акції. Будучи дружиною дисидента і дисиденткою,Жиленко палала збудженням під час події. Оповідаючи те,що відбувалося,вона,насамперед,намагається довести теперішньому поколінню,що навіть висловлення протесту проти влади могло повністю зламати життя людини. Акція в кінотеатрі Україна була реакцією на арешти владою представників укр. інтелігенції. Це був перший публічний виступ укр. дисидентів. А репресії проти укр. інтелігенції до і після акції свідчили про бажання влади покінчити з інакодумством. Але завдяки самопожертві невеликої групи дисидентів вдалось продовжити і розвинути укр. національний рух,зв'язати покоління борців за незалежність України середини і кінця ХХ ст. Згаданий уривок цінний тим,що в ньому подано думку про події 1965 р. самого учасника тих подій. Він має також важливий виховний момент:Теперішній молоді,яка звинувачує(дуже сміливо) покоління повоєнного письменництва у конформізмі, я би побажала бути не менш  сміливими і в ситуації,коли сміливість дорого коштує. Бо зараз сміливість не коштує ламаного гроша.        

V(12) 1.Якою цифрою на карті позначено українські землі, де в міжвоєнний  період відбулися події, про які йдеться в уривку з листа посла Франції ? Г 2Г 3Г 4А 5Г 6.1921р.7.Микола Лисенко. 8. Чинники: - активізація укр. національного-визвольного руху під впливом перебудовчих процесів в СРСР; погіршення соціалоно-економічного становища в СРСР; поразка СРСР в холодній війні.  9 . Спільне: домінування і насадження єдиного творчого методу соціалістичного реалізму;поширення ідеалогічної тези,про одвічну братську дружбу українського і російського народів. Відмінне: 1к.: ідеалогічний тиск та репресії проти діячів культури(ждановщина). 2к.: піднесення української національної культури завдяки діяльності шістдесятників. 10. Поданий уривок є частиною книги спогадів Нариси російської смути,написаної одним з лідерів білого руху А.Денікіним,коли він перебував в еміграції. У зазначеному уривку подається погляд і оцінка Денікіним гетьмана П.Скоропадського. Попри не сприйняття Денікіним української державності,генерал засвідчує переконаність Скоропадського у його прагненні створити незалежну Українську  державу. Порівнюючи заходи гетьмана  з політикою УЦР,Денікін зазначає, що тільки соціальні заходи гетьмана різко розійшлися з політикою Ради:кермо її круто повернули вправо. Саме це,на думку генерала,і спричинило збурювання селянських мас і широкий повстанський рух,що мав соціальне і національне забарвлення з чітко вираженою антинімецькою спрямованістю . Цей уривок дає змогу поглянути на події з іншого боку,зрозуміти логіку поведінки противників української державності,їхню оцінку подій.        

V(13)1.Коли відбулося звільнення від німецьких і румунських окупантів  територій України, заштрихованих на картосхемі? В 2Б 3Г 4В 5Г 6.1937р. 7. Революційна українська партія(РУП)8.Наслідки:ліквідація культу особи Сталіна; послаблення ідеологічного тиску,тимчасове припинення кампанії проти українського буржуазного націоналізму;децентралізація державного управління. 9. Спільне: боротьба з неписьменністю;насадження комуністичної ідеології;одержавлення системи середньої і вищої освіти,наукових установ. Відмінне:1к.:розмаїття мистецьких стилів і напрямів,творчих об'єднань;реалізація заходів українізації. 2к.: насадження єдиного творчого методу-соціалістичного реалізму;відновлення системи університетів.10. Поданий документ є фрагментом Щоденника відомого діяча українського національно-визвольного руху кінця ХІХ-початку ХХ ст.,у якому йдеться про події,що мали місце у квітні-травні 1920р.Є.Чикаленко оповідає про розмову з С.Петлюрою напередодні підписання останнім Варшавської угоди з Польщею. Чикаленко поставився критично до цієї ідеї,порівнявши дії Петлюри з діями гетьмана Виговського,кий підписав Гадяцьку угоду.Проте погодився з Петлюрою,що це в тих умовах єдиний шанс відновити Українську державу і додав:Коли Ви,кажу, хочете попробувати,то пробуйте на свій страх і ризик. Ім'я Виговського через таку  пробу перейшло в історію з почесною репутацією,хоч і проба і не вдалась. Передаючи зміст розмови з Петлюрою,Є.Чикаленко поснює,чому саме відбулась ця подія,дає оцінку антигетьманського  повстання листопада-грудня 1918р. на чолі  з Директорією,політиці радянської Росії і Польщі,висловлює свої міркування про можливий трагічний результат  перебігу подальших подій для України. Він логічно передбачає боротьбу Польщі і Росії  за Україну і де,можливо,пройде лінія її розподілу. Хоча Чикаленко і  критично ставиться до дій Петлюри та його сподвижників і не вірить у позитивний результат,все ж сподівається на краще. Описані події(хоча врони мають неоднозначну оцінку істориків і громадськості) мали велике значення для подальшого розвитку України. Вони дали змогу на певний час відтермінувати поразку Визвольних змагань,показати волю  укр.народу до незалежності й трагізм ситуації,що склалася станом на початок 1920 р. Завдяки записам нам стають зрозумілими мотиви кроків укр. провідників,їх плани і сподівання. Більш зрозумілим є трагізм ситуації. Проникаєшся повагою до С.Петлюри,який у безвихідній ситуації намагався хоч що-небуть зробити для того,щоб не згасла боротьба.       

V(14) 1. Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі? Б 2В 3А 4В 5Б 6.1905-1907рр. 7. Йосип Сліпий. 8.Причини:конфлікт УЦР з німецько-австрійською окупаційною адміністрацією;невиконання УЦР своїх зобов'язань перед країнами Четверного союзу; прихильність лідерів УЦР до соціалістичних ідей. 9.Спільне:становлення командно-адміністративної системи. Відмінне: 1к.:розвиток приватної власності. 2к.: форсована  індустріалізація. 10. Поданий уривок із джерела є фрагментом листа комсомольця Пастушенка з села Полонисте(нині Голованівський район Кіровоградської обл.),який адресований Сталіну у роки Голодомору 1932-1933 рр. Цей лист є проявом відчаю людини,яка вірить у радянську владу  і комуністичні ідеали. Описуючи трагічний стан села,доведеного колгоспною системою до зубожіння і хлібозаготівлями до голоду,Пастушенко звертається до радянських керманичів з докором,порівнює вснуючий лад на селі з панщиною. Описом непосильних поборів з селян він намагається показати всю безглуздість ситуації,коли робітничо-селянська влада з селян висмоктує останні кров і серце,садить і судить ні за що. Вказує,що маса населення підбурена проти радвлади. Документ містить велику кількість фактичного матеріалу,статистичних даних,які дають змогу оцінити рівень життя колгоспників,об'єм податків і поборів;відносини між владою і селянами,між розкривають механізм вилучення продовольчих ресурсів з села,наслідки такої політики. Завдяки цьому документу  можна глибше зрозуміти злочин сталінського режиму,вчинений проти українського селянства.       

V(15) 1.Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі? А 2Б 3Б 4В 5Ж 6. 30 грудня 1922р. 7. Остарбайтери.  8. Наслідки:поглиблення продовольчої проблеми;скорочення кількості колгоспів,покращення їхньої матеріально-технічної бази;посилення міграції молоді та спеціалістів з села у місто. 9. Спільне:націоналізація землі;одержання великих і середніх підприємств. Відмінне: 1к.:намагання негайно перейти до комуністичного будівництва;повна націоналізація приватної власності;намагання заміни  товарно-грошових відносин прямим продуктообміном. 2к.:передача у приватні  руки дрібних і середніх підприємств;відновлення товарно-грошових відносин,запровадження конвертованої грошової одиниці червонця. 10. Поданий документ є уривком з інтерв'ю прем'єр-міністра автономного уряду Карпатської  України,яке він дав,ймовірно,у листопаді 1938 р. В інтерв'ю А.Волошин намагається довести громадськості приязне ставлення українців до федеративної держави чехів,словаків і українців,оприлюднює окремі програмні положення своєї діяльності на прем'єрській посаді:проведення виборів до Сойму Карпатської України,перенесення Укр. університету з Праги до Хуста,розбудову адміністративного центру Карпатської Укр., будівництво залізниці,яка би з'єднала регіони держави,розвиток туризму. В інтервю Волошин намагається створити позитивний образ Карпатської України,яка отримала автономні права у складі ЧСФР. Утворення  Карпатської Укр. як автономної, а згодом незалежної держави у березні 1939р. стало важливою подією в історії України. Воно засвідчило незмінне прагнення українців до незалежності і стало джерелом натхнення для укр. національної свідомості,яка вбачала у маленькій Карпатській Укр. український П'ємонт. Цінність джерела полягає у тому,що воно дає змогу глибше зрозуміти ті події,що мали місце на території Закарпаття у 1938-1939 рр,додає нових рис до історичного портрета А.Волошина.     
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Реєстрація | Вхід ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті