ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Читати онлайн » Інше » Розробки уроків [Додати статтю]

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНІ ПРОСТІ РЕЧЕННЯ З ГОЛОВНИМ ЧЛЕНОМ У ФОРМІ ПРИСУДКА. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ ТА УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ


ТЕМА: ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНІ ПРОСТІ РЕЧЕННЯ З ГОЛОВНИМ  ЧЛЕНОМ У ФОРМІ ПРИСУДКА. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ ТА УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ.
 
МЕТА: сформувати в учнів поняття про односкладні прості речення, їх види;
ознайомити з означено-особовими та узагальнено-особовими реченнями, способами вираження в них головного члена;
розвивати вміння знаходити їх у тексті та визначати  правильно види, а також уміння зіставляти і порівнювати;
удосконалити навички доречно використовувати такі речення у власному усному та писемному мовленні;
поглибити знання учнів про головні та другорядні члени речення;
 виховувати увагу й пошану до влучного, образного слова у формі зразків усної народної творчості, любов до рідної землі;
поповнювати словниковий запас слів учнів;
розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення та мовлення учнів.
 
ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок з елементами повторення
                          (формування мовної компетенції).
 
ОБЛАДНАННЯ: підручники, зошити, технічне обладнання, роздавальний матеріал – таблиці.
 
ЕПІГРАФ: „…Зима розкрила нам свої обійми,
Навколо хат уже лежать сніги …”
 
ХІД УРОКУ
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 
ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ, ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА
 
ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ                                                      (записати дату і тему уроку у зошит ).
Вчитель:
 -  На цьому уроці ми з вами повторимо вивчене в 5 класі про односкладні речення, ознайомимося з їх видами і будемо вчитись знаходити і розпізнавати їх в тексті. Для того щоб це зробити, а також вміти правильно й доцільно вживати такі речення у власному усному та писемному мовленні для написання творів та переказів, щоб збагатити наше мовлення, зробити яскравішими та виразнішими наші висловлювання ми повинні вивчити тему „Односкладне речення ”. Почнемо ми з вами з повторення
уже відомих вам правил.
 1.  Актуалізація опорних знань учнів (бесіда):
 • Що становить граматичну основу простого речення? (підмет і присудок)
 • Назвіть види речень за складом граматичної основи. (двоскладні та односкладні)
 • Яка особливість односкладного речення? (граматична основа такого речення виражена    одним головним членом речення – або підметом, або присудком, наприклад: У школі готуються до Нового року. Надворі сніг.)
 
  1.2 Опрацювання теоретичного матеріалу - § 16 стор. 72
Вчитель: 
 • Порівняйте речення. Визначте граматичну основу. Дайте характеристику цим реченням.     
                 Зима.  Холодна зима. /// Настала зима.  
   -    Чи можна сказати, що думка, виражена односкладним реченням, неповноцінна?
          (ні, вона просто виражена коротше, лаконічніше)
 
 • Які ви знаєте двоскладні речення за наявністю або відсутністю другорядних членів речення?         (існує два види речень – поширені і непоширені)
 
 • Зверніть увагу на перше і друге односкладне речення, яка між ними різниця?                                                         (у першому – тільки головний член речення, а у другому  є другорядний член –                                               це означення холодна, тобто перше є непоширеним, а друге – поширеним).
 
Порівняльна діаграма Венна.
 
                          Односкладні речення           Двоскладні речення

   -   Наведіть власні приклади двоскладного та односкладного речення.
 
 1. Колективне опрацювання схеми  „Види односкладних речень ” (§ 16 стор. 74)
 
Вчитель:   Зверніть увагу!
 • Не є односкладними речення, у яких присудки виражені дієсловом у формі 3-ї особи однини теперішнього й майбутнього часу або у формі однини минулого часу дійсного й умовного способу. Це двоскладні речення з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту.
Наприклад:
 1. Дивиться (3 особа одн. теп. час) цікавий фільм.
 2. Дивився (однина, минулий час, дійсний спосіб) цікавий фільм.
Із цих речень не зрозуміло, хто саме виконує дію (він, вона, я, ти), а тому вони потребують підмета. 
 
 1. Вибіркова робота з текстом.
   Назвати і записати односкладні речення, визначити граматичну основу в них, визначити, якою частиною мови вона виражена, визначити вид односкладних речень                                                                      (іменне, дієслівне – з головним членом у формі присудка чи підмета).
 
   Вирій. Так називали омріяну райську країну. Лежала вона нібито далеко за обрієм, за синіми морями. Манила до себе перелітних птахів. В цей рай земний птахи відлітали зимувати. Першою поспішала туди зозуля. В неї були ключі від вирію. Сойка вирушала у вирій аж тричі на рік.    
 
Та так ніколи й не досягала його. Цікава пташина поверталась з півдороги дізнатись,  скільки вона  пролетіла за день…
 
 • Чи можна вважати односкладні речення усіченими порівняно з двоскладними?                                         (напевно ні, тому що зміст їх від цього не втрачається)
 
 • Які з них є поширеними?                                                                                                                                                                (2, 3, 4-те речення)
 
 1. Робота з таблицею „Односкладні речення з головним членом у формі присудка ”.
 
Вчитель: 
 • Зараз ми з вами ближче познайомимось з двома видами односкладних речень,                                                     граматична основа яких містить лише присудок – це означено-особові (О-О) та узагальнено-особові речення (У-О).
 
Означено-особові 
речення
О-О
 
Приклади
Узагальнено-особові речення
У-О
 
Приклади
 
Виражають дію, яку виконує конкретна особа
 
Виражають дію, яка стосується будь-якої особи, заклик до всіх і кожного
Виражається:
 1. дієсловом 1-ї та 2-ї особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу;
 
 1. дієсловом наказового способу.
 
Радіємо поверненню зими.
 
Чую спів землі.
 
 
Прислухайся до голосу розуму.
Виражається:
 1. дієсловом 2-ї особи однини;
 
 1. рідше – дієсловом в інших особах.
 
Не кажи „не вмію”, а кажи „навчуся”.
 
Решетом воду не носять.
 
Широко використовуються в усіх стилях мовлення, а також у реченнях, які містять наказ, прохання, спонукання до дії.
 
Містять узагальнені судження,
вживаються в основному в розмовному мовленні
і в народній творчості
(здебільшого у прислів’ях та приказках)
 
 
 1. Пояснювальний диктант.
   Записати речення, охарактеризувати їх за схемою:
а) Знайти граматичну основу.
б) Назвати спосіб вираження головного члена речення.
в) Визначити вид односкладного речення.
 
   (О-О) Захоплюємось красою зимових пейзажів. (захоплюємось – І ос. множ. теп. час)
   (У-О) За обіцянку кожуха не купиш. (не купиш – ІІ ос. одн.)
   (О-О) Люблю в холодну зимну ніч спостерігати за зірками. (люблю - І ос. одн. теп. час)
   (У-О) У нього не розживешся і серед зими льоду. (не розживешся – ІІ ос. одн.)
   (У-О) Розуму не позичиш. (не позичиш – ІІ ос. одн.)
   (О-О) Морозну свіжість відчувай на смак. (відчувай – дієслово наказового способу)
   (О-О) Зачаровано милуєтесь морозними візерунками на вікні. (милуєтесь – ІІ ос. множ. теп. час)
   (У-О) Знання без помилок ніде не купиш. (не купиш – ІІ ос. одн.)
 
 1. Дослідження-реконструкція.
                                                         
    Перетворіть подані двоскладні речення в односкладні і визначте їх види.
 1. Якщо ти влітку працюєш, то взимку ти не голодуєш.                                                                                     (Якщо влітку працюєш, то взимку не голодуєш. У-О)
 2. З почуттям тривоги і радості ми чекаємо Нового року.                                                                                                       (З почуттям тривоги і радості чекаємо Нового року. О-О)
 3. Ти за рідний край життя віддай.                                                                                                                                              (За рідний край життя віддай. У-О)
 4. Ти подивись на вкриті білосніжним килимом поля.                                                                                   (Подивись на вкриті білосніжним килимом поля. О-О)
 
 1. Творче завдання.
 
 • Подивіться на екран, перед вами зображена картина із зимовим пейзажем. Складіть 2-3 речення за картиною, використовуючи різні види односкладних речень. Назвіть граматичну основу і вид складених речень. Зверніть увагу, що прості речення з неповною граматичною основою і другорядним членом речення обставиною є двоскладними реченнями з пропущеним одним головним членом речення, а не односкладним.
 
 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 
 1. Підведення підсумків (бесіда):
 
Вчитель:
   -  Яке речення називають односкладним?Наведіть приклад.
   -  Які види односкладних речень ми вивчили сьогодні на уроці? (О-О та У-О)
   -  На які види поділяються односкладні речення за наявності або відсутності                                            
      другорядних членів речення? (поширені та непоширені)
-  Чи потрібний другий головний член речення для розуміння змісту? Наведіть приклад.
    (ні, другий головний член односкладному реченню не потрібний, оскільки зміст його і так зрозумілий.  Наприклад: Люблю морозну білосніжну зиму.)
 
2. Підсумки уроку у вигляді таблиці:
Вчитель:
 • Заповніть таблицю.
 
Знаю… Умію… Треба попрацювати над …

 
 
 
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ( НА ВИБІР )
 
  1) § 16 стор. 72-74, 76, 79, вправа 126;
 
  2) § 16, скласти твір-мініатюру на тему „Грудень – початок зими ”,                                                                використовуючи різні види односкладних речень.
 
  3) § 16, скласти привітання рідним та знайомим з Новим роком,
використовуючи різні види односкладних речень.
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Реєстрація | Вхід ]

Пошук


Профіль

  Логін:
  Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика  Онлайн всього: 4
  Гостей: 4
  Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті